Teacher:  Olivera Ciraj Bjelac

Middle name:  Franc

Academic Title:  senior lecturer

Areas of interest:  Primenjena nuklearna fizika, opšti principi zaštite od zračenja, medicinska radijaciona fizika, detekcija i dozimetrija jonizujućih zračenja, zaštita od zračenja u medicini, metrologija jonizujućih zračenja

Faculty is responsible for correctness of the presented data.