Веће научних области природно-математичких наука
Председник: Воја С. Радовановић, Физички факултет
Заменик председника: Павле Н. Младеновић, Математички факултет
Секретар: Тамара Кнежевић
Заменик секретара: Марко М. Царевић
Последња седница под бројем: 18
Oдржана je: 18.02.2019. у 14:00
Просторија: Свечана с.
Дневни ред: VNOPMN_dnevni_red_18.pdf   (581 KB)
Материјал за седницу:
Тачка 1 - VNOPMN_Zapisnik_17.doc   (79 KB)
Тачка 2. 1 - Predrag_Milenovic_sazetak_van_FIF.rar   (4.705 KB)
Тачка 2. 2. - Slavica_Maletic_zahtev_doc_FIF.rar   (2.025 KB)
Тачка 3. 1 - Vesna_Todorcevic_red_FON_1.zip   (4.922 KB)
Тачка 3. 1 - Vesna_Todorcevic_red_FON_2.zip   (3.537 KB)
Тачка 3. 1 - Vesna_Todorcevic_red_FON_3.zip   (2.968 KB)
Тачка 4. 1 - Tahani_Halifa_tema_zahtev_FIF.zip   (911 KB)
Тачка 4. 2. - Ana_Hudomal_tema_FIF.zip   (827 KB)
Тачка 4. 3. - Luka_Ilic_tema_FIF.zip   (875 KB)
Тачка 4. 4 - Srdjan_Stavric_tema_FIF.zip   (1.110 KB)
Тачка 4. 5. - Nenad_Selakovic_tema_FIF.rar   (855 KB)
Тачка 5. 1 - Miroslav_Andjelkovic_disertacija_FIF.rar   (1.108 KB)
Тачка 5. 2. - Vojislav_Milosevic_disertacija_FIF.rar   (973 KB)
Тачка 5. 3. - Biljana_Nikolic_disertacija_FIF.rar   (736 KB)
Тачка 5. 4 - Milentije_Lukovic_disertacija_FIF.zip   (1.165 KB)
Тачка 5. 5. - Svetislav_Mijatovic_disertacija_FIF.zip   (1.399 KB)
Тачка 5. 6. - Monika_Jurkovic_izvestaj_MTF.zip   (795 KB)

Архиву одржаних седница можете погледати овде