Веће научних области биотехничких наука
Председник: Нада М. Драговић, Шумарски факултет
Заменик председника: Саво Вучковић, Пољопривредни факултет
Секретар: Марко М. Царевић
Заменик секретара: Јелена Ђукановић
Наредна седница под бројем: 24.
Заказана је зa: 22.01.2019. у 14:00
Просторија: сала 16
Дневни ред: VNOBN_dnevni_red_24.pdf   (247 KB)
Материјал за седницу:
Тачка 1 - VNOBN_Zapisnik_23.pdf   (421 KB)
Тачка 2. 1. - Jelena_Matic_red_prof_SUMF.pdf   (2.204 KB)
Тачка 3. 1. - Slavica_Kerecki_tema_PF.pdf   (690 KB)
Тачка 3. 2. - Milosav_Filipovic_tema_SUMF.pdf   (321 KB)
Тачка 4. 1. - Biljana_Mirkovic_referat_PF.pdf   (525 KB)
Тачка 4. 2. - Dubravka_Skunca_promena mentora_PF.pdf   (230 KB)
Тачка 4. 2. - Dubravka_Skunca_referat_PF.pdf   (538 KB)
Тачка 4. 2. - Podaci o mentoru-dr Igor Tomasevic.pdf   (127 KB)

Архиву одржаних седница можете погледати овде