Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије
Председник:
Секретар: Јасмина Крајиновић-Јокић
Заменик секретара: Бојана Марјановић
Наредна седница под бројем: 7
Заказана је зa: 22.09.2020. у 13:00
Просторија: сала 16
Дневни ред: VSU_DNEVNI_RED 22.09.2020.doc   (83 KB)
Материјал за седницу:
Тачка 1. 1.1 - Zapisnik 03.07.2020.doc   (68 KB)
Тачка 3. 3.1 - izvestaj o zavrsenoj DD Malesevic.7z   (4.031 KB)
Тачка 4. 4.1 - prijava dd Stevanovic.7z   (2.302 KB)
Тачка 4. 4.2 - prijava dd Nedovic.7z   (53 KB)
Тачка 4. 4.3 - prijava dd Korolija.7z   (554 KB)
Тачка 5. 5.1 - ukidanje programa Astromundus.7z   (620 KB)
Тачка 5. 5.2 - ukidanje studijskog programa Mehatonika.7z   (417 KB)
Тачка 6. 6.1 - izmena programa RND.7z   (1.459 KB)

Архиву одржаних седница можете погледати овде