Универзитет у Београду

Универзитет
у Београду

Методе научноистраживачког рада - Апикултура ()

Пољопривредни факултет

ЕСПБ: 10.0

Садржај теоријске наставе

Значај научног рада, образовање и избор научног радника, избор теме за научни рад, методологија истраживања, проучавање литературе, приказ литературе и стварање радне хипотезе, планирање експеримената, извођење експеримената, обрада и приказивање података и израда научно истраживачких пројеката; Постављање огледа у пчеларству и методе лабораторијских и морфометријских анализа у пчеларству.

Садржај практичне наставе

Предуслов

-

Циљ

Предмет да омогући студенту стицање: а) знања / разумевања општих принципа постављања огледа, обраде података и објављивање (општи део као код осталих група биотехничких наука); б) примене савремених метода анализе и обраде научноистраживачког рада у пчеларству; ц) вештина коришћења различитих метода испитивања пчела и пчелињих производа, тимски рад, презентација стеченог знања – усмена и писана.

Литература

1. Боројевић С. (1978): Методологија експерименталног научног рада. «Радивој Ћирпанов», Нови Сад. 2. Шкендеров С., Иванов Ц. (1986): Пчелињи производи и њихово коришћење. Београд. 3. Сарић М. (1985): Општи принципи научног рада. «Научна књига» , Београд. 5. Младеновић М., Стевановић Г. (2005): Узгајање висококвалитетних матица. Пољопривредни факултет Београд. 6. Dadant & Sons (1991): The Hive and the Honey Bee.USA

Тип испитивања

Комбинација завршног усменог испита и оцене квалитета семинарског рада са одбраном у односу 60:40.

Методе извођења наставе

Консултације и настава у комбинацији са семинарским радом.

Наставници